Úterý, 6 června, 2023

Blahobyt může odradit od zločinu, ne od práce

V USA zákon o reformě sociální péče z roku 1996 omezil sociální programy a zavedl nutnost splnění určitých podmínek při zápisu. Podobné škrty zavedly iv rámci úsporných opatření přijatých v Evropě během Velké recese.

Studie o vlivu sociálních programů na práci přinesly smíšené výsledky. Obecně zjišťují, že programy sociálního zabezpečení do určité míry odrazují od práce, i když často jde o jednotlivce, kteří by nevydělali mnoho ani bez těchto programů. Vědci nově studovali vliv programů sociálního zabezpečení na jiný typ „práce“: trestnou činnost zaměřenou na vytváření příjmu. Zjistili, že vyloučení mladých dospělých z amerického programu doplňkového zabezpečení příjmu (SSI) zvyšuje zapojení se do trestných činů, zejména nezákonnou činnost zaměřenou na vytváření příjmu. Vědci odhadují, že vyloučení mladého dospělého z programu doplňkového zabezpečení příjmu, zvyšuje celkový počet trestních obvinění spojených s vytvářením příjmu (krádeže, vloupání, loupeže, distribuce drog, prostituce a podvody) o 60 % během následujících dvou desetiletí. Tento nárůst trestné činnosti vede k 60% zvýšení pravděpodobnosti uvěznění v daném roce během stejného časového období.

Základem k výzkumu byla americká reforma sociálního zabezpečení z roku 1996. Zjistili, že vyloučení osoby ve věku 18 let zvyšuje počet trestních stíhání o 30 %. Důležité je, že nárůst nezákonné činnosti se téměř výlučně soustřeďuje na generování příjmu, tedy krádeže, vloupání, loupeže, podvody, distribuce drog a prostituce. U mužů se účinky soustřeďují na krádeže, vloupání a distribuci drog, zatímco u žen na krádeže, podvody (např. krádeže identity) a prostituci. Na rozdíl od toho je velmi malý nárůst násilných trestných činů nebo jiných trestných činů, které negenerují příjmy. Toto zjištění naznačuje, že mnozí se pokoušejí nahradit příjmy ze sociálního zabezpečení, peníze, o které přišli, příjmy z nezákonné činnosti. Ukázalo se, že během dvou desetiletí po vyloučení ze systému sociální podpory je pravděpodobnost trestního obvinění spojeného s vytvářením příjmu přibližně dvakrát větší než účinek vyloučení na pravděpodobnost udržení si stálého zaměstnání. Kromě toho jsou účinky na trestnou činnost značně přetrvávající: i když se dospělí blíží věku 40 let, účinek vyloučení ze systému ve věku 18 let má nadále vliv na pravděpodobnost, že budou čelit obvinění z trestného činu. Velkou část přetrvávání lze vysvětlit velkou recesí, která zřejmě zesílila účinky vyloučení z SSI.

Blahobyt může odradit od zločinu, ne od práce

Nárůst trestních obvinění v důsledku vyloučení ze systému sociální podpory má důsledky nejen pro jednotlivce, který se to týká, ale pro celou společnost. Pro mladé dospělé se pravděpodobnost uvěznění v daném roce v důsledku vyloučení ze systému SSI zvyšuje z 5 % na 8 %, což je 60 % nárůst. Existují důkazy, že uvěznění a záznam v rejstříku trestů mají nepříznivé důsledky pro budoucí výsledky. Co se týče důsledků pro společnost, vědci vypočítali, že náklady na výkon trestu a uvěznění téměř eliminují úspory pro vládu z nižších výdajů na dávky SSI.

Co nám tyto dopady říkají o účincích peněžního blahobytu obecně? Samozřejmě, mladí dospělí, kteří byli vyloučeni ze sociální ochrany, jsou specifickou částí populace. Pocházejí z chudých rodin. Jiné faktory však naznačují, že výsledky lze zobecnit na programy, jako je rozšířená daňová úleva na děti nebo základní garantovaný příjem. Podobně jako tyto navrhované programy poskytuje SSI také domácnostem s nízkými příjmy značné peněžité dávky. Populace příjemců SSI, kteří jsou z nějakého důvodu vyloučeni, je více podobná běžné populaci než průměrný příjemce SSI. Kromě toho vědci potvrdili dosavadní výsledky, kterého hovoří o tom, že příjem ovlivňuje zapojení se do trestných činů.

Financal technology concept. FINTECH.

Obecně ale výsledky zpochybňují názory, že sociální politika může lidi odrazovat od práce. V tomto výzkumu se ukázalo, že zatímco SSI skutečně odrazuje od formálního zaměstnání mezi mladými dospělými, má i mnohem větší účinek a to je odrazování od trestné činnosti. U těchto mladých dospělých nemusí být udržení stálého zaměstnání na formálním trhu práce proveditelné bez ohledu na to, zda pobírají sociální dávky nebo ne. Na jedné straně to mohou být pracovní místa, o která je jen velmi slabý zájem, nebo, na straně druhé, mohou mít nedostatečné dovednosti k tomu, aby se ucházely o zaměstnání. Mnozí se místo toho obracejí na trestnou činnost, aby z

Další články autora

Komentář

Reklama

PR článek