Úterý, 6 června, 2023

ECB provedla klimatické testy bank

ECB shromáždila kvalitativní a kvantitativní informace s cílem posoudit připravenost bankovního odvětví na klimatická rizika a shromáždit osvědčené postupy pro řešení rizik souvisejících s klimatem.
„Toto cvičení je klíčovým milníkem na naší cestě k větší odolnosti finančního systému vůči klimatickým rizikům,“ řekl Frank Elderson, místopředseda dozorčí rady. „Očekáváme, že banky přijmou rozhodná opatření a vyvinou robustní rámce pro klimatické zátěžové testy v krátkodobém až střednědobém horizontu.“ Celkově se testu zúčastnilo 104 významných bank sestávajícího ze tří modulů. Výsledky prvního modulu ukazují, že přibližně 60 % bank ještě nemá rámec zátěžového testování. klimatických rizik.

Podobně většina bank nezahrnuje klimatické riziko do svých modelů úvěrového rizika, a pouze 20 % považuje klimatické riziko za proměnnou při poskytování úvěrů. Druhý modul testu zjistil, že v souhrnu téměř dvě třetiny příjmů bank od nefinančních firemních klientů pocházejí z průmyslových odvětví náročných na skleníkové plyny.

Zátěžový test ukazuje, že úvěrové a tržní ztráty bez přijetí opatření by se mohly v souhrnu pohybovat přibližně na 70 miliard EUR pro 41 dotčených bank. Nicméně tato částka v současnosti ještě výrazně podhodnocuje skutečné riziko související s klimatem, protože odráží jen zlomek skutečného nebezpečí. „Banky v eurozóně musí urychleně zintenzívnit úsilí na měření a řízení klimatických rizik, odstranit současné mezery v údajích a přijmout osvědčené postupy, které již v tomto odvětví existují,“ řekla Andrea Enria, předsedkyně dozorčí rady ECB.

Inflace v eurozóně nadále roste a ekonomika zpomaluje
Inflace v eurozóně dosáhla 8,6 %. Očekávání byla přitom na úrovni 8,5% z minuloměsíčních 8,1%. Tlak na Evropskou centrální banku (ECB) se začíná zvyšovat a ta bude možná muset sáhnout po agresivnějším zvyšování sazeb.

To je však v konfliktu se zachováním nadále relativně příznivých finančních podmínek na úvěrovém trhu. Země jako Itálie se mohou dostat do dluhových problémů, před čím by nás měl „chránit“ nový nástroj ECB. Ten bude více intervenovat na dluhopisových křivkách a pomáhat problémovým zemím. V opačném případě by mohla být ohrožena stabilita a celistvost eurozóny. Vyšší sazby však mohou ohrožovat korporátní dluhopisy, na kterých ECB nebude intervenovat.

Jak to vidí manažeři nákupu?
PMI výroby je ukazatel odhadu nákupních manažerů na příštích šest měsíců – jak vidí vývoj v jejich odvětví co se týče poptávky po nových objednávkách, či dalšího vývoje. PMI nad hodnotou 50 poukazuje na ekonomickou expanzi, pod 50 na ekonomickou kontrakci.

Inside of bank

PMI na obou stránkách Atlantiku v posledních měsících kontinuálně klesá. Evropské se propadlo z 54,2 na 51,6; zatímco americké z 56,1 na 53,0 v posledním měsíci. Signalizuje to příchod ekonomické „zimy“ a oslabení hospodářského růstu.

Inflace a čínské HDP
Nový Týden přinese výsledky inflace z USA, která je v pozornosti investorů i centrální banky. Ta zvyšuje úrokové sazby aby zpomalila její růst a úpěnlivě očekává první výsledky v podobě jejího zpomalení. Čína zveřejní první odhad růstu HDP za 2Q, kdy se očekává výsledek 4,4%. Týden zakončí výsledky měsíčních prodejů maloobchodních tržeb ze Spojených států. Toto číslo naznačí, zda se již spotřebitelská poptávka začala zpomalovat nebo ne.

Další články autora

Komentář

Reklama

PR článek