Úterý, 6 června, 2023

Zahraniční obchod v květnu aktivním saldem příjemně překvapil

Zahraniční obchod v květnu příjemně překvapil, když se po pololetí nepřetržitého měsíčního deficitu bilance přehoupl do přebytku 161 milionů eur. Zlepšení na straně vývozů sice bylo očekáváno, když se v květnu podařilo částečně uvolnit úzká hrdla v automobilovém průmyslu a restartovat tak i vývoz aut, rozsah tohoto efektu však příjemně překvapil a jen potvrdil, že omezení v klíčovém automobilovém průmyslu se aktuálně nacházejí výlučně na straně nabídky , uvedl analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Očekávání, že zvýšení vývozů bude doprovázeno i vyššími dovozy materiálu pro restartující se automobilový průmysl, vyššími cenami (energetických) surovin, ale i vyšším reálným objemem dovozu plynu, se podle analytika naplnily jen částečně. „Zvýšené dovozy materiálu pro restartující se průmysl byly alespoň částečně tlumeny vyprazdňováním nahromaděných zásob ve skladech včetně nedokončené výroby, vyšší dovozy plynu byly, zdá se, kompenzovány nižšími dovozy ropy,“ uvedl Koršňák.

Návratu zahraničního obchodu do přebytku v květnu výrazně pomohly zejména vývozy. Jejich objem se v nominálním vyjádření zvýšil oproti dubnu až o 7,1 %. I za přispění bazického efektu se dynamika meziročního růstu vývozů zrychlila až na 29,3 %. „Vývozy tak nejspíš obnovily meziroční růst iv reálném vyjádření. Je však třeba poznamenat, že částečně iv důsledku bazického efektu, když v květnu loňského roku vrcholila jarní vlna odstávek v automobilovém průmyslu,“ přiblížil Koršňák.

Vysoké ceny energií budou podle analytika tlačit na deficity zahraničního obchodu iv následujících měsících. Statistiky naplněnosti zásobníků plynu na Slovensku přitom naznačují, že iv červnu pokračoval poměrně silný dovoz plynu. Po květnovém uvolnění úzkých hrdel a restartu automobilového průmyslu již v červnu některé automobilky hlásily opětovný návrat problémů, byť v mnohem menší míře než během jara. Úzká hrdla tak nejspíš budou narušovat vývozy aut i během zbytku roku a budou přispívat k poměrně vysoké volatilitě produkce v této klíčové kategorii.

Businessman analysis stock chart in crisis covid-19 for investment in stockmarket and finance business planning selective stock for Stockmarket crash and Financial crisis

Bilance zahraničního obchodu by se mohla začít zlepšovat až po významnějším a stabilnějším odeznění úzkých hrdel. Návratu k přebytkům však budou stále bránit vysoké ceny energetických surovin, které budou zvedat nominální dovozy. „Navzdory květnovému překvapivému přebytku proto stále očekáváme, že bilance zahraničního obchodu zůstane deficitní během celého letošního i většiny toho příštího roku,“ dodal analytik.

Další články autora

Komentář

Reklama

PR článek